شانه شترمرغ

شانه شترمرغ

شانه شترمرغ
شانه شترمرغ

شانه شترمرغ

شانه شترمرغ

شانه شترمرغ دوتایی جهت استفاده در دستگاه جوجه کشی بوده و ابعاد این شانه ۱۵ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر می باشد .

جنس این شانه از بهترین مواد اولیه پلاستیک می باشد .

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی 

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی 

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول 64 تایی
شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی جهت استفاده در دستگاه جوجه کشی می باشد .

ابعاد این شانه ۲۹سانتیمتر در ۲۹ سانتیمتر میباشد و جایگاه قرارگیری تخم در این شانه تقریبا هم اندازه تخم نطفه دار قرقاول و کبک می باشد .

قیمت مصرف کننده : ۹۰۰۰ تومان می باشد 

شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون 25 عددی
شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی مخصوص استفاده در دستگاه جوجه کشی می باشد

ابعاد این شانه ۳۰ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر میباشد

قیمت برای مصرف کننده : ۱۰/۰۰۰ تومان