شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی 

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی 

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول 64 تایی
شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی

شانه مخصوص تخم کبک و قرقاول ۶۴ تایی جهت استفاده در دستگاه جوجه کشی می باشد .

ابعاد این شانه ۲۹سانتیمتر در ۲۹ سانتیمتر میباشد و جایگاه قرارگیری تخم در این شانه تقریبا هم اندازه تخم نطفه دار قرقاول و کبک می باشد .

قیمت مصرف کننده : ۹۰۰۰ تومان می باشد 

شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون 25 عددی
شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی مخصوص استفاده در دستگاه جوجه کشی می باشد

ابعاد این شانه ۳۰ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر میباشد

قیمت برای مصرف کننده : ۱۰/۰۰۰ تومان 

شانه بلدرچین ۹۶ عددی

شانه بلدرچین ۹۶ عددی

شانه تخم بلدرچین 96 عددی 
شانه تخم بلدرچین ۹۶ عددی

شانه تخم بلدرچین ۹۶ عددی

شانه تخم بلدرچین ۹۶ عددی تهیه شده از بهترین مواد اولیه پلاستیک ، کاملا بهداشتی و قابل استفاده در دستگاه

جوجه کشی می باشد .

قیمت برای مصرف کننده ۹۰۰۰ تومان