موتور گیربکسی ۲۱۰ تایی

موتور گیربکسی ۲۱۰ تایی
امین سخن ور دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

مطالب مرتبط