شانه مرغی ۴۲ عددی

شانه مرغی ۴۲ عددی
امین سخن ور دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
شانه مرغی 42 عددی
شانه مرغی ۴۲ عددی

شانه مرغی ۴۲ عددی

شانه مرغی ۴۲ عددی تولید شده از بهترین مواد اولیه جهت استفاده در دستگاه جوجه کشی

قیمت برای مصرف کننده ۱۰۰۰۰ تومان میباشد 

مطالب مرتبط