شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی
امین سخن ور دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
شانه بوقلمون 25 عددی
شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی

شانه بوقلمون ۲۵ عددی مخصوص استفاده در دستگاه جوجه کشی می باشد

ابعاد این شانه ۳۰ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر میباشد

قیمت برای مصرف کننده : ۱۰/۰۰۰ تومان 

مطالب مرتبط