کارشناسان فروش : 09141862833
سبد هچر ۸۴ عددی درب دار
دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

 

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار تهیه شده از بهترین مواد اولیه پلاستیک بوده و قابل استفاده در

دستگاه جوجه کشی در ایام هچر می باشد