سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار
امین سخن ور دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار تهیه شده از بهترین مواد اولیه پلاستیک بوده و قابل استفاده در

دستگاه جوجه کشی در ایام هچر می باشد

مطالب مرتبط