کارشناسان فروش : 09141862833
سبد هچر ۴۲ عددی درب دار
دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

سبد هچر ۴۲ عددی درب دار

سبد هچر ۴۲ عددی

سبد هچر ۴۲ عددی درب دار

سبد هچر ۴۲ عددی درب دار مخصوص استفاده در دستگاه جوجه کشی در ایام هچر می باشد