رطوبت و دماسنج دیجیتال

رطوبت و دماسنج دیجیتال
امین سخن ور دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال

رطوبت سنج و دما سنج دیجیتال

رطوبت سنج و دما سنج دیجیتال

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال مدل IIG دارای سنسور sht10  بوده و مناسب جهت کالیبراسیون دقیق

دستگاه جوجه کشی می باشد .

این دماسنج دارای قابلیت ثبت ماکسیموم و مینیموم دما – نشانگر دیجیتال دما – نشانگر دیجیتال رطوبت و نشانگر زمان می باشد .

مطالب مرتبط