ترمینال سرامیکی المنت

ترمینال سرامیکی المنت
امین سخن ور دستگاه جوجه کشی, محصولات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ترمینال سرامیکی
ترمینال سرامیکی

ترمینال برق سرامیکی

ترمینال برق سرامیکی

ترمینال برق سرامیکی سه پل جهت استفاده در تجهیزات و دستگاه های با دما و رطوبت بالا

می باشد و جنس این ترمینال از مواد سرامیکی عایق برق می باشد

مطالب مرتبط