کارشناسان فروش : 09141862833
اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان
اخبار, مقالات ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان

اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان

اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان

صول پرورش و تکثیر طوطی سانان

معرفی طوطی عروس هلندی

اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان/تقریبا میتوان گفت خاستگاه عروس هلندی قاره استرالیا میباشد . این گونه را در حیاط وحش میتوان به رنگ خاکستری با زمینه های سفید رنگ در طبیعت مشاهده کرد.

البته لازم به ذکر است که پرورش دهندگان طوطی سانان با علم اصلاح نژاد توانستند جهش رنگی را در این گونه ایجاد نمایند و امروزه میتوان عروس هلندی را در رنگ ها و جثه های مختلف مشاهده نمود .

به طور کلی میتوان عروس هلندی را به ۱۰ گونه مختلف تقسیم کرد .